znak Městyse KovářskáEnergetické úspory – sídliště

IROP Energetické úspory - městys Kovářská

ANOTACE PROJEKTU

„Energetické úspory – sídliště“

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

K realizaci energeticky úsporných opatření (zateplení) jsou v projektu navrženy 4 panelové bytové domy v městysi Kovářská, na ulici Sídliště:

 • blok A4: ulice Sídliště č. p. 685, 675
 • blok A5: ulice Sídliště č. p. 686, 676
 • blok A8: ulice Sídliště č. p. 689, 679
 • blok A9: ulice Sídliště č. p. 690, 680

V současnosti jsou objekty využívány jako bytové domy a toto využití zůstane zachováno. Celkem se v řešených bytových domech nachází 94 bytových jednotek.

Všechny projektem řešené objekty jsou postavené z typizovaného konstrukčního systému B2. Mají vždy jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní patra a půdní prostory pod sedlovou střechou z vlnitého plechu. Blok „A4“ stojí samostatně, blok „A5“ je přistaven a sdílí jednu stěnu s blokem „A6“, který není součástí projektu. Bloky „A8“ a „A9“ jsou spojeny, sdílí jednu obvodovou stěnu a půdní prostory od sebe nejsou nijak odděleny.

Výchozí stav čtyř řešených domů (bloků) je charakteristický nedostatky, které vyplývají z jejich stáří a typu konstrukce (vysoká energetická náročnost objektů, ve srovnání s hodnotami v cílovém stavu). Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti dotčených bytových domů – bude dosaženo cílového stupně „B“ (ze stávajícího stupně „F“).

PROJEKT ŘEŠÍ TYTO PROBLÉMY:

 • vysoké tepelné ztráty objektu, tj. potřebu vysoké dodané energie na vytápění řešených panelových domů.
 • vysoké náklady na vytápění projektem dotčených objektů (což ohrožuje zejména nízkopříjmové domácnosti nájemníků, resp. zvyšuje životní náklady, které mohou domácnosti vynakládat na jiné účely).
 • vyšší emise CO2 (oproti stavu po realizaci projektu, při realizaci navrhovaných opatření).
 • nevzhledný stav projektem dotčených objektů (v rámci realizace energeticky úsporných opatření bude řešena fasáda panelových domů, která zajistí ochranu tepelné izolace a její dlouhodobou životnost), projekt tedy řeší mj. zlepšení kvality prostředí v místě realizace projektu („zkrášlení prostředí sídliště“).

 

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti čtyř řešených bytových domů (bloků) v městysi Kovářská, tzn. snížení celkové dodané energie; snížení emisí skleníkových plynů a pozitivní ekonomický dopad na 94 domácností v podobě úspory výdajů na vytápění.

OČEKÁVANÉ ZMĚNY (PŘÍNOSY):

 1. Snížení energetické náročnosti dotčených budov (snížení celkové dodané energie o 44,45% ve stavu „před“ a „po“).
 2. Zlepšení klasifikace energetické náročnosti dotčených budov (dosažena klasifikační třída celkové dodané energie „B“, oproti výchozí třídě „F“).
 3. Snížení emisí CO2 (díky realizaci projektu sníženy z původních 646,301 t/rok na 364,301 t/rok, tedy o 282 t/rok, což je snížení emisí CO2 o cca 43%).
 4. Zlepšení komfortu bydlení a snížení nákladů domácností (94 bytových jednotek) na vytápění.

 

 

Projekt je finančně podpořen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.