znak Městyse KovářskáÚzemní plán Kovářská 

 

Obec Kovářská pořizuje nový Územní plán Kovářská. V současné době se návrh územního plánu upravuje po společném jednání tak, aby mohlo být zahájeno řízení o územním plánu dle § 52 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
Předpokládaný termín veřejného projednání – srpen 2018.