Menu
Městys Kovářská
Kovářská

Matrika a evidence obyvatel

Odbor matrika a evidence obyvatel

 

Osobní doklady

Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy vyřídíte na Městském úřadě v Kadani !

 

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ Typ: PDF dokument, Velikost: 606.14 kB
TERMÍNY vstupu do registrovaného partnerství Typ: PDF dokument, Velikost: 596.57 kB

 

Správní poplatky

 • dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

MATRIKA

Změna jména či příjmení:

 • Vydání povolení změny příjmení hanlivého, směšného: 200 Kč
 • Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení: 300 Kč
 • Jména nebo příjmení v ostatních případech: 3000 Kč
 • Navrácení se k předchozímu příjmení po rozvodu do 6-ti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí (formou oznámení): zdarma
 • Navrácení se k již dřívějším příjmení či k rodnému příjmení, které nebylo předchozím příjmením po rozvodu (formou žádosti): 3000 Kč

Manželství:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR: 5000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
 • Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství  mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 3000 Kč
 • Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která není matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce: 1000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem: 500 Kč
 • Vydání osvědčení k církevnímu sňatku: 500 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR: 100 Kč

Ověřování listin nebo podpisu:

 • Ověření pravosti podpisu nebo otisku razítka na listině (za 1 podpis): 50 Kč
 • Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie (za 1 stranu formátu A4): 30 Kč
 • Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí: 300 Kč

Autorizovaná konverze dokumentů:

 • Z listinné podoby do elektronické podoby i naopak (za každou i započatou stránku konvertované listiny): 30 Kč

Ostatní matriční poplatky:

 • Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin:  50 Kč/ matriční událost
 • Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu:  300 Kč
 • Vydání vícejazyčného standardního formuláře:  100 Kč
 • Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů:  30 Kč za první stránku  a  10 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně PC
 • Podání žádosti o zprostředkování kontaktu (za každou kontaktovanou osobu (formou kolku): 500 Kč

 

EVIDENCE OBYVATEL:

 • Ohlášení změny místa trvalého pobytu : 50 Kč
 • Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP za každou osobu: 100 Kč
 • Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR:  100 Kč

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

 • Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti:
  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní:   100 Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců:   500 Kč
  • Delší než 6 měsíců:   1000 Kč
 • Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci:   500 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 18 °C 8 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 19/9 °C
úterý 28. 5. déšť 14/7 °C
středa 29. 5. slabý déšť 14/6 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář