Menu
Městys Kovářská
Kovářská

Samostatná působnost obce

(ZÁKON Č. 128/2000 SB., HLAVA II, DÍL L, § 35)

 1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
 2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
 3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
  1. při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem
  2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)

 1. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.
 2. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
  1. při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,
  2. v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Počasí

dnes, pondělí 30. 1. 2023
sněžení -2 °C -3 °C
úterý 31. 1. mírné sněžení -2/-4 °C
středa 1. 2. sněžení 0/-2 °C
čtvrtek 2. 2. sněžení -1/-3 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie